S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 1,99 EUR
skladom
naša cena 3,10 EUR
skladom
naša cena 3,90 EUR
skladom

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenie


Tieto obchodné podmienky patria pre nákup v internetovom obchode WWW. extrapaliveomacky. sk.

Internetový obchod se riadi zákonmi Slovenskej republiky.

Podmienky presne upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

 

Predávajúci:

prevádzkovateľ a dodávateľ tovaru a služieb e-shopu www.extrapaliveomacky.sk   je spoločnosť ITIA s.r.o.sídlom Zámostskeho č.3, 976 97 Nemecká.

Kupujúci:

je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

5. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH platia do vypredania zásob.

6. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

III. Cena a platobné podmienky

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
 2. platba pri osobnom prevzatí na výdajnom mieste
 3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

IV. Dodacie podmienky

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

3. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkrašom čase.

4. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

6. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad)

7. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

V. Poplatky za prepravu, balné a vlastnícke práva

K cene tovaru je účtované dopravné a balné v prípade, že cena nákupu nepresiahne stanovenú medzu.

 

Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS s doručením do 1-2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4 €
 • Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi): sa prirátava 1,-
 • pri doprave poštou  s doručením do 1-2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu  - 3,90 €
 • pri platbe na dobierku sa prirátavá 1,-€
 • Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Viac informácií o cene dopravy najdete tu.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

VI. Storno objednávky

1.       Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2.       Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

VII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry a dodacieho listu, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť vzor ktorý si môžete pozrieť tu.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
 • c) vystavená cena produktu bola chybná

 

VIII.Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladajú predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar,
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, ktorá slúži ako záručný list, dodací list, návod / zloženie /v preklade  slovenského jazyka.

IX. Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Kliknite na: Ochrana súkromia a osobných údajov GDPR

stiahnuť GDPR

X. Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 € (slovom tridsať  eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. VIII. bod 2, písm. a.

Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. Najdete tu.
 • Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 30.03. 2015.

V Banskej Bystrici, 30. 03. 2015

Ochrana osobných údajov

(neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok)

Prevádzkovateľom je spoločnosť ITIA s.r.o., Zámostského č.3, 976 97 Nemecká.

Spoločnosť prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

Potvrdením objednávky v eshope vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaná urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi IS eshopu.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.extrapaliveomacky.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ eshopu- - spoločnosť ITIA s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope na účely spracúvania, ktoré sú popísané nižšie.

Účel spracúvania osobných údajov

Usporiadaný súbor osobných údajov dotknutých osôb teda poskytnuté dotknutou osobou teda zákazníkom objednaním tovaru v IS eshopu sú systematicky spracúvané v IS účtovnej agendy podľa určených kritérií s cieľom dosiahnúť ustanovené účely spracúvania.

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie osobných údajov dotknutých osôb (zákazníkov, ktorí si cez IS eshopu objednali tovar) pre potreby prevádzkovateľa a to:

 • pre účely vystavenia faktúry a dodacieho listu (daňového dokladu) v IS účtovnej agendy prevádzkovateľa eshopu,
 • pre účely komunikácie s dotknutou osobou telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie,
 • pre účely poskytnutia osobných údajov Sprostredkovateľovi - prepravnú spoločnosť -GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen alebo slovenskej pošte výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru,
 • a pre účely evidencie a uchovávania osobných údajov v IS eshopu pre rýchly a jednoduchý prístup k objednávkam a osobným údajom a následné rýchle a jednoduché vyhľadanie objednávok a osobných údajov v papierových záznamoch (objednávky, faktúry, dodacie listy v papierovej podobe v obaloch) alebo v IS účtovnej agendy pre účely prípadných reklamácií.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@extrapaliveomacky.sk

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, prípadne titul dotknutej osoby (zákazníka)

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť informovať o ich zmene emailom na info@extrapaliveomacky.sk

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod. Prevádzkovateľ eshopu neposkytne ani nesprístupní osobné údaje tretej osobe s výnimkou prípadov ak je poskytnutie alebo sprístupnenie s Prevádzkovateľom zmluvne dohodnuté, alebo ak je nevyhnutné pre plnenie vybavenia objednávky medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou (zákazníkom). Pokiaľ Prevádzkovateľ eshopu využíva na získavanie alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby ako sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.

Sprostredkovateľ:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen a Slovenská pošta. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou.

Právny základ spracúvania osobných údajov
§ 10 ods.1 a § 6 ods. 2 písm. c) až f) a i) zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iný právny základ, obchodné a záručné podmienky:
§ 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.)
zákona číslo 102/2014 Z.z.
Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
Zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

Podľa §4 ods.3 písm.e) zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podmienkami spracúvania osobných údajov rozumieme prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá a pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.

Podľa §2 ods.3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Osobné údaje dotknutých osôb alebo zákazníkov sú spracúvané čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (kombinovaná forma spracúvania, keď spravidla tie isté osobné údaje sú spracúvané pomocou výpočtovej techniky vo forme elektronických záznamov a zároveň aj v nosičoch dát spracúvaných vo forme spisov, karoték)

Osobné údaje budú spracúvané:

(i) s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov,

(ii) v rámci IS eshopu www.extrapaliveomacky.sk a IS účtovnej agendy prevádzkovateľa eshopu

(iii) sprístupnením a/alebo poskytnutím osobných údajov na spracúvanie v IS sprostredkovateľa – prepravná spoločnosť

(iv) zabezpečením a chránením v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov

 

Podmienky a účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ zverejní v obchodných podmienkach na stránke www.extrapaliveomacky.sk

Podmienky ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa spracuje v bezpečnostnej smernici.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zároveň so súhlasom s obchodnými podmienkami, dávate súhlas zo zasielaním marketingových emailov. ( newsletter )

 

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za bolesti, zranenia alebo psychické traumy spôsobené nesprávnym použitím výrobkou.

Ak ste blázon a nesprávne zaobchádzate s extraktom či inými extrémne pálivými výrobkami, tak na svoju vlastnú zodpovednosť. Nechoďte k nám potom fňukať. BOLI STE VAROVANÝ.

 

ODFhYWU